Felles avtale om innkjøp av velferdsteknologi

Namdalskommunene har gått sammen og fått på plass en felles innkjøpsavtale for velferdsteknologi.

BEDRE TJENESTER: Det overordnede måtet for teamet som har jobbet fram en innkjøpsavtale på velferdsteknologi for hele Namdal har vært å finne løsninger som gir god kvalitet på helsetjenestene kommunene tilbyr. Fra venstre: Pleie og omsorgsleder i Grong Eyvind Gartland, virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Namsos Anne Johanne Lajord, prosjektleder Kjell Øyvind Arntzen, Hilde Merete Leirbekk Pettersen som er prosjektleder for velferdsteknologi i Namsos, kommunalsjef i Namsos Erik Fossland Lænd og prosjektleder for Indre Namdal Lasse Tiller. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Begrepet velferdsteknologi beskriver forskjellig teknisk assistanse som skal hjelpe brukerne og forsterke tryggheten.