Ranemsletta barnehage øker kapasiteten med 27 barnehageplasser

Etter flere utsettelser og diskusjoner rundt en barnehageutbygging på Ranemsletta, er prosjektet nå lagt ut på anbud.

BEHOV FOR OMBYGGING: Janne Olsen Strand, styrer i Ranemsletta barnehage, forteller at en del av ombygginga vil bety flere barnehageplasser og større fleksibilitet mellom avdelingene. Foto: Bjørn Tore Ness  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Planene rundt ei utbygging og ombygging av Ranemsletta barnehage ble først utsatt i desember 2017, og etter en gjennomgang i kommunens økonomiutvalg i juni 2018 ble det anbefalt å se på kostnadsreduserende tiltak.