Svak vekst i pensjonene

En gjennomsnittlig alderspensjon økte med 0,2 prosent eller 41 kroner i fjor viser nye tall fra SSB

PENSJON: Gjennomsnittlig økte alderspensjonen med 41 kroner per måned eller knapt 500 kroner per år i 2019.  Foto: Norges Bank

NAMDALSAVISA

I 2019 økte pensjonene mer enn prisveksten for første gang siden 2014. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) steg prisene med 2,2 prosent i 2019, mens alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon ble oppregulert med 2,4 prosent. En økt kjøpekraft på 0,2 prosent.