97 prosent vil ikke endre skatt på kraftproduksjon

Sanderud-utvalget vil redusere vertskommunenes inntekter fra kraftproduksjon. Det er det er det nesten ingen andre som vil.

STØTTE TIL DAGENS SKATTEREGLER: Kommunene i Trøndelag vil tape omlag 200 millioner i årelige skatteinntekter fra kraftproduksjon hvis regjeringen følger de råd som et utvalg har gitt. Nå får kommunene støtte fra veldig mange i høringsrunden på utvalgets råd. FOTO: STEIN NERVIK  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: I 2018 utnevnte Finansdepartementet et utvalg som fikk som mandat å se på beskatning av kraftverk, og med et spesielt fokus på beskatning av vannkraft.