Forbilledlig av Overhalla

FAKSIMILE: NA 14.01.2020 

«Voksenstyring behøver ikke å treffe målgruppa»

NAMDALSAVISA

Det er all grunn til å gi politikerne og administrasjon i Overhalla kommune skryt for at de ikke bare snakker om det, men faktisk gjør noe for å bedre hverdagen til ungdom som sliter med psykiske lidelser. Torsdag sparker de i gang «Ung i Overhalla».

Prøveprosjektet skal strekke seg over fem år, Det er fornuftig og gir rom for evalueringer og justeringer undervegs. Det skal bli en arena som skal utvikle og inkludere ungdommen gjennom ulike aktiviteter.

Oppvekstsjef Grete Mo i Overhalla sier til NA at prosjektet er omfattende og at de allerede har laget et grundig forarbeid. Et kvalitetsstempel.

Oppvekstsjefen sier klokelig videre at det er viktig å involvere ungdommen i prosessen. Det har vist seg flere ganger at om ikke ungdommen føler eierskap til prosjekter, så faller de fort av. Voksenstyring – selv om det er i beste mening – behøver ikke å treffe målgruppa.

Bakgrunn for at overhallingene har kastet seg rundt er at nesten 30 prosent av ungdommene oppga at de følte sterkt på ensomhet i undersøkelsen Ungdata. Et urovekkende høyt tall når landsgjennomsnittet var på 18 prosent – også et altfor høyt tall.

Disse tallene samsvarer godt med svarene fra Hunt 4 som viser at en stor del av ungdommen sliter med psykiske plager. Det finnes ikke en enkeltstående oppskrift på hvordan en skal få bukt med disse helseplagene. Det gode er at ledelsen og kommunepolitikere evner og setter av ressurser til å iverksette tiltak. Overhalla er et godt bevis på det. Vi håper alle at de vil lykkes.