Godkjente utbygging med vilkår

Litt tilfeldig dukket et avisutklipp fra 1953 opp hos namsskoganordfører Stian Brekkvassmo. Det utklippet klargjør klart hvorfor det er så mange kraftverk i Indre Namdal.

KLAR TALE: Ordførerne i Indre Namdal snakket på vegne av innbyggerne i området når de i 1953 sa ja til kraftutbygginger med det vilkår at kommunene fikk inntekter fra produksjonen. 

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Kultursjefen i kommunen kom over et avisutklipp fra gamle Nordtrønderen og Namdalen for ei stund siden. Avisutklippet er fra den tiden de drev med planlegging av de store kraftutbyggingene i Indre Namdal, og det var tydeligvis dammen ved Namsvatnet og overføring av vann fra Namsen og til Limingen og Tunnsjøen dette handlet om, sier ordfører Stian Brekkvassmo.