Flombefaring på fv 17: – Dette er ikke noe vi kan løse over vedlikeholdsbudsjettet

Vil sette ned ei arbeidsgruppe som skal se på hva som må gjøres for å sikre fylkesveg 17 mot flom.

BEFARING: Torsdag var det flommøte i Overhalla og Høylandet med befaring på fylkesveg 17. Fra venstre: ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum, ordfører i Høylandet Hege Nordheim-Viken, Hallgeir Grøntvedt som er leder i hovedutvalg for veg, fylkespolitikerne Randi Dille, fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem og fylkespolitiker Steinar Aspli. ALLE FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA/HØYLANDET: – Om det er heving av vegbanen og eller en kombinasjon av det og annen flomsikring som er den beste løsninga overlater vi til fagfolka, men det framstår klart at dette er noe fylket som vegeier må ta tak i rimelig raskt, sier leder for Hovedutvalg for veg, Hallgeir Grøntvedt (Sp).