Nye muligheter for Folla Maritime i Flatanger

Leverer elektriske båter

Båtbyggerne i Folla Maritime skal levere to av landets første helelektriske båter til havbruksnæringa.

DOBBELTLEVERANSE: Folla Maritime leverte i 2019 arbeidsbåten «Tennholmen» til Nova Sea. Nå har samme kunde bestilt to nye, men med elektrisk framdrift. Etterspørselen etter klimavennlige arbeidsbåter er økende, noe som kan gi båtbyggerne i Flatanger flere bein å stå på.   Foto: Folla Maritime

NAMDALSAVISA

FLATANGER: På samme måte som elbiler har revolusjonert persontransporten på land, er havbruksnæringa i ferd med å se seg om etter grønnere energikilder for å drive produksjonen på sjøen. Rundt halvparten av landets fôrflåter er allerede elektrifisert, mens dieselelektriske hybridløsninger sørger for kraft til et økende antall installasjoner og båter.