Biskopen spør om det er nødvendig å beholde alle gamle kirker:

«Blir vanskelig å peke på kirker som skal rives»

– Folkekirka står sterkt i Namdalen. Den er viktig i folks liv, og i små lokalsamfunn er folk glade i kirka si, sier kirkeverge Magne Bergslid i Midtre Namdal.

STÅR STERKT: Klinga kirke er den kirka i Namsos som har minst besøk, med et snitt på 39 kirkegjengere på gudstjenestene. Kirkeverge Magne Bergslid mener like fullt at kirka har en stor betydning i lokalmiljøet, og at den er viktig for folk i bygda. Magne Bergslid FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var i sin årlige nyttårstale at biskop Herborg Finnset pekte på det som utvilsomt er en følsom sak: Utgiftene til vedlikehold av alle kirkebyggene i bispedømmet er så store at det går ut over menighetenes arbeid. På bakgrunn av det etterlyser biskopen en debatt i alle kommunestyrer om det er nødvendig å beholde alle gamle kirker. Hun viste til at størstedelen av budsjettet til de kirkelige fellesrådene går med til drift og vedlikehold av gamle bygninger. Videre pekte Finnset på at det man kunne spare på å fase ut kirkebygg, kunne brukes på økt innsats og aktivitet i de lokale menighetene.