Mens Gnisten ble rost opp i skyene, vokste konflikten mellom brukere og ansatte i rus- og psykiatritjenesten seg større og større

Det prisbelønte trivselstiltaket Gnisten i Nærøy skulle føre brukere, ansatte i rus- og psykiatritjenesten og andre innbyggere i Nærøysund tettere sammen. Men det som skulle være et felles prosjekt på Laukvika gård, endte i stedet som en bitter konflikt mellom brukere og ansatte.

FØLER SEG OVERKJØRT: Vidar Hasfjord (til venstre) og Sten Kjetil Flosand i Gnisten Trivselsgruppe forteller at gruppa utviklet seg til å bli en konflikt mellom brukere og ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Nærøy. Da brukerne ikke kom til enighet med et Gnisten-styret – dominert av ansatte i kommunen – mistet Gnisten Laukvika gård, som skulle være samlingsplassen for gruppa.   Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: 5. oktober åpnet Gnisten Trivelsgruppe sin nye samlingsplass på Laukvika gård.