– Vi har ingen indikasjoner på ulikheter i kvaliteten på sykehusene i Namsos og Levanger

Direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene Steinkjers kommuneoverlege gir av Sykehuset Namsos.

SVARER: Direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen kommuneoverlege Sunniva Rognlien i Steinkjer gir av Sykehuset Namsos.   Foto: Pal Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Så langt har jeg ingen informasjon om at det er ulikheter i kvaliteten på våre tilbud ved sykehusene Namsos og Levanger. Vi har ingen indikasjoner gjennom avviksmeldinger, måling av ulike kvalitetsindikatorer eller varslinger om at kvaliteten på våre tilbud ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er dårlig, sier HNT-direktør Tor Åm i en pressemelding.