Useriøst fra Steinkjer kommune

Meningsinnlegg.

USERIØST: Ordfører Arnhild Holstad (bildet) og rådmann Inge Ryan i Namsos kommune reagerer på det de mener er et useriøst utspill om Sykehuset Namsos fra kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer.   Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

Steinkjer kommune v/ kommuneoverlege Sunniva Rognerud har konkludert med at Helse Nord- Trøndelag og Sykehuset Namsos ikke kan gi innbyggere i kommunen sin forsvarlig helsehjelp om de behandles ved Sykehuset Namsos.


Overlege med brannfakkel: – Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos

Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud går i en artikkel i Trønder-Avisa sterkt imot at Steinkjer kommune kan bli en del av opptaksområdet til Sykehuset Namsos.

 

Dette kan ikke stå uimotsagt og det er betimelig å spørre om Steinkjer kommune skal oppfattes seriøst med sitt utspill.

Helse Nord Trøndelag er i en svært krevende driftssituasjon på flere områder, noe som er bakgrunnen for at styret i helseforetaket, hvor forøvrig ordfører Gram i Steinkjer er medlem, har bedt direktør Aam om å iverksette mange ulike utredninger for å sikre bærekraftige og framtidsrettede spesialisthelsetjenester til befolkningen nord i Trøndelag.


– Det oppfattes som et direkte angrep på Sykehuset Namsos

Hovedtillitsvalgt Mathis Heibert i overlegeforeninga for Sykehuset Namsos forteller at han har vært i kontakt med mange opprørte kolleger etter uttalelsene fra kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer.

 

Dette arbeidet er knapt igangsatt og det foreligger ingen anbefalinger eller konklusjoner som kan gi grunn for at Steinkjer eller noen andre kan uttale seg saklig om mulige alternativer på nåværende tidspunkt. Vi vil advare mot og ta avstand fra at kommuner eller andre starter en meningsutveksling om noe så viktig som sykehustilbudet til innbyggerne uten at det foreligger forslag og anbefalinger som faktisk er foreslått av sykehusdirektøren og hans styre.

Avslutningsvis ønsker ikke vi å spekulere i hvilke motiver som Steinkjer kommune har for å fremme sine standpunkt på nåværende tidspunkt.


– Vi har ingen indikasjoner på ulikheter i kvaliteten på sykehusene i Namsos og Levanger

Direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene Steinkjers kommuneoverlege gir av Sykehuset Namsos.

 

Vi vil fra vår side gi støtte til ledelsen og styret i helseforetaket som har iverksatt mange ulike tiltak med formål å sikre våre innbyggere trygge og virkningsfulle spesialisthelsetjenester også i framtiden. Vi oppfordrer vår nabokommune i sør om også å støtte opp om og bidra slik at sykehustilbudet nord i Trøndelag kan utvikles til det beste for alle innbyggerne.