Useriøst og farlig angrep

NA MENER

BRANNFAKKEL: Utspillet fra kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer har skapt sterke reaksjoner i Namdalen.  Foto: JOHAN ARNT NESGÅRD

«En kan spørre seg om hva som er motivasjonen for å komme med et slikt utspill»

NAMDALSAVISA

Utspillet fra kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer kommune, om at hun mener det er farlig for pasienter i Steinkjer å bli sendt til Sykehuset Namsos, har skapt sterke reaksjoner.

Det er ikke rart. Ikke bare har leger og ansatte ved Sykehuset Namsos reagert på å bli stemplet som annenrangs vikar-ryttere, men også pasienter som i dag sokner til Sykehuset Namsos er i harnisk over at det skal være farligere for folk fra Steinkjer å ta turen til Namsos, enn dem som må reise fra Lierne, Røyrvik eller Austafjord.

Det er forståelig og helt legitimt
at kommuneoverlegen i Steinkjer har synspunkter på pasienttilhørighet og hvilket sykehus som bør være tilknyttet den nye storkommunen i Steinkjer. Men argumentene hun bruker er ikke bare opprørende, de baserer seg også på faktiske feil.

Ifølge sykehusdirektør Tor Åm finnes det ikke grunnlag for å si at Sykehuset Namsos har noe dårligere kvalitet eller er farligere enn Sykehuset Levanger. Feil kan skje på alle sykehus, noe vi også har sett på Levanger. Utfordringene med rekruttering gjelder hele helseforetaket, og det finnes ikke belegg for å si at det har satt akuttberedskapen i fare eller gjort den dårligere ved Sykehuset Namsos enn i Levanger.

Heller ikke påstanden om at leger i Malm og Verran unngår Sykehuset Namsos for enhver pris er noe fastlege Håvard Kjesbu Skjellegrind i Verran kjenner seg igjen i. Han reagerer også sterkt på utspillet.

En kan spørre seg om hva som er motivasjonen for å komme med et slikt utspill på dette tidspunktet. Direktør Åm har varslet at han vil gå gjennom både pasientgrunnlag og fordeling av oppgaver mellom sykehusene, noe som er helt naturlig. Men å komme med et slikt utspill før det i det hele tatt er en reell vurdering i gang – og med argumenter som både er feilaktige og skaper frykt og uro blant pasientene – er direkte utidig.

 I tillegg bidrar det ikke akkurat til å bedre samarbeidsklimaet mellom Namsos og Levanger, noe som er helt avgjørende for å lykkes med omstillinga helseforetaket er igjennom.

Det er sunt med debatt og engasjement rundt lokalsykehus, men dette utspillet virker ikke å være forankret verken blant pasienter eller politisk ledelse. Da blir det både useriøst og farlig.