Ja, mange flere kan hjelpes!

2020 i Nærøysund, altså i starten på et nytt år i en ny kommune, har vi en utfordring: Mange ungdommer i utenforskap. Da er det viktig at Nav lokalt peker på følgene, og videre at fellesskapet forstår hva som må til av prioritering – og delvis egeninnsats.

Paradokset er at det også i Nærøysund bokstavelig talt ropes etter flere hender som kan være med å jobbe. Sjansen for at mange som i dag står utenfor arbeidslivet faktisk kunne være en del av verdiskapingen er meget høy. Helt enkelt å snu mørke til noe positivt, skriver daglig leder Ragnar Moen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

«Ikke alle som er registrert har behov for sosialhjelp, men mange trenger hjelp for å komme ut i jobb». Det uttalte leder og markedsrådgiver i Nav Ytre Namdal i NA sist uke.

Paradokset er at det også i Nærøysund bokstavelig talt ropes etter flere hender som kan være med å jobbe. Sjansen for at mange som i dag står utenfor arbeidslivet faktisk kunne være en del av verdiskapingen er meget høy. Helt enkelt å snu mørke til noe positivt!

I den forbindelse kan Ytre Namdal Vekst melde: Vi har kompetanse, gode verktøy – og ikke minst mulighet – for å få flere bort fra utenforskapet og inn på rett spor. Forutsetningen er imidlertid: Nødvendig oppfølging og formidling må finansieres.

Faktum er at det ikke er nok ressurser i forhold til det reelle behovet. En konsekvens av rekordlav arbeidsledighet er at overføringene til ulike arbeidsrettede tiltak reduseres – i motsetning til at de heller skulle vært økt. Da ville blant andre vi i Ytre Namdal Vekst hatt muligheten til å hjelpe flere. Dette må belyses – og noe som vi virkelig håper at sentralt plasserte politikere sørger for å prioritere.
Ut fra hva regjeringen nylig har signalisert, og hva toneangivende politikere på alle nivå mener, er det grunn til å forvente at nødvendig finansiering vil øke.
For mange av ungdommene i utenforskap ser vi at det er enkle behov som gjelder: Først motivasjon til å gjøre noe med sin situasjon, dernest støtte til framtidstro på at innsats nytter. Vi snakker altså om unge folk som trenger grunnleggende hjelp til å komme seg ut i arbeid.
Og; dette er noe som alle innbyggerne kan bidra til: Være oppmerksom på «utenforskapet» – og på en god måte forsøke å motivere til at de melder seg på og tar imot hjelp.

Bare i nye Nærøysund er det mange som gjennom tilrettelagt opplæring og jobbkurs kan starte på veien som fører ut i arbeidslivet. Dette er oppgaver vi på Vekst er spesielt godt rigget for å ivareta: Vi har flere gode arenaer med relevant arbeid tilgjengelig. Samhandlingen med lokalt næringsliv er også ganske unik, med mange formaliserte avtaler.
Blant annet ved ASVL-prosjektet «Inkluderende bedrift» som døråpner, har vi bare det siste året lykkes med å formidle rundt 20 mennesker inn i arbeidslivet. For den enkelte betyr dette enormt, og for Nærøysund medfører dette at flere deltar i verdiskapingen. Som i sin tur utgjør en stor forskjell i samfunnsregnskapet.
Forutsetningen er imidlertid offentlige finansierte plasser som kan sikre gjennomføringen. Et eksempel fra gamle Nærøy kommune er prosjektet Steam som gjennom drøye tre år har gitt oppløftende resultat. Tiltaket kom i gang som følge av kravet om aktivitetsplikt for unge sosialstønadsmottakere; en plikt som kommunene fortsatt har.
Det gode gjennom nye Nærøysund kommune er at ungdom i gamle Vikna nå også har tilgang til dette tiltaket.
Vårt innspill nå er altså at mange flere unge faktisk kan komme ut av uføret utenforskap: Oppskriften er forsterket og fortsatt godt samarbeid mellom kommunen, Nav og vekstbedriften!

.