Veksten i fjell-landbruket skal fortsette

Nytt landbruksprosjekt i støpeskjea

For kommunene i Indre Namdal er landbruket en stor og viktig del av næringslivet. I regi av det nye og sammenslåtte landbrukskontoret for Lierne, Røyrvik og Namsskogan er det nå dratt i gang et nytt prosjekt som skal bringe den viktige næringa enda noen steg videre.

POSITIVT PROSJEKT: Finn-Stephan Dybvik og resten av mannskapet i Øvre Namdal Landbruk og utmark skal fungere som prosjektledere i det nye prosjektet for å fremme fjellandbruket i Indre Namdal 

NAMDALSAVISA

LIERNE: Det nye prosjektet som har fått tittelen «Fjellandbruket i bred vekst» skal jobbe i skjæringspunktet mellom forvaltning og gårdbrukerne.