62 saker i 2019

Konfliktrådet i Trøndelag hadde totalt 62 saker oppe til behandling i Namdalen i fjor.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Konfliktrådsleder Iren Sørfjordmo opplyser til NA at ti av disse sakene omhandlet vold. Sju saker omhandlet naskeri.