Fylkeskommunen må betale 6,1 millioner i mudringserstatning

Namsosbrua har påført Moelven Van Severen økte kostnader til mudring utafor selskapets kai. Fylket som vegeier må dekke de økte kostnadene. Det er konklusjonen i en fersk dom fra Namdal tingrett.

FÅR ERSTATNING: Trøndelag fylkeskommune er i namdal tingrett dømt til å betale erstatning til Moelven van Severen på grunn av økte kostnader til mudring som kommer som følge av bygginga av Namsosbrua i 2004. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er på det rene at etter brua ble bygd, er gjennomsnittlig sedimentasjonsmengde over doblet utenfor kaia til Moelven van Severen, heter det i dommen fra Namdal tingrett.