Varslingssaken forsinket på grunn av manglende uttalelse fra rådmannen

Men nå har Solveig Slyngstad skrevet kontradiksjonsnotatet, og sier hun skal fremme det i neste uke.

FÅR IKKE SVAR: Varselet som i hovedsak var rettet mot rådmann Solveig Slyngstad, men også ordfører Per Helge Johansen, er datert 1. oktober 2018. Nå er faktarapporten fra revisjonsselskapet forsinket på grunn av manglende kontradiksjon fra Slyngstad.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LEKA: I juli i fjor vedtok Leka formannskap å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge for gjennomføring av en faktaundersøkelse i varslingssaken. 31. desember ble satt som frist for ferdigstillelse fordi dette ville gi tilstrekkelig tid til å få saken behandlet i kommunestyret innen Arbeidstilsynets frist 14. februar 2020.