Nå skal Helse Trøndelag ut på høring

I slutten av desember vedtok Helse Midt-Norge å starte en utredning av Helse Trøndelag. Nå skal mandatet for prosjektet ut på offentlig høring.

ALENE I PROSJEKTGRUPPA: Administrerende direktør Tor Åm er den eneste representanten for Helse Nord-Trøndelag i prosjektstyret for Helse Trøndelag. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, leder prosjektet.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – En eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital vil ha store ringvirkninger for hele regionen. Det er veldig viktig at vi får belyst alle sidene ved denne saken, og da må vi åpne for at alle skal kunne bidra, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.