Vil kjøpe beredskapsbil til 800.000 kroner til brannstasjonen i Flatanger

Rådmannen i Namsos foreslår innkjøp av en framskutt beredskapsbil til brannstasjonen i Flatanger. Pris: 800.000 kroner.

NY BRANNBIL: Framskutt enhet er et brann- og redningskjøretøy som er utstyrt for å kunne starte raskt med å sikre skadested, starte førstehjelp, hjerte/lunge-redning og begrense en brann i utvikling ved hjelp av et mindre slokkeanlegg. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Som NA tidligere har skrevet, har Namsos og Flatanger avtale om administrativt vertskommunesamarbeid innen brann og redning, inkludert eierskap til kjøretøy.