Skogen skaper førstehåndsverdi på 72 millioner i Namdalen

4.500 lastebillass med tømmer

Til sammen ble det tatt ut 178.607 kubikkmeter trevirke fra namdalske skoger i 2019. Rekordhøye tømmerpriser i starten av året gjorde at førstehåndsverdien ble 72 millioner.

MINDRE AVVIRKNING OG BEDRE PRISER: Selv om det i Trøndelag var noe reduksjon i antall kubikkmeter tømmer i 2019, så førte økte tømmerpriser til høyere utbetalinger til skogeierne. 

NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Landbruksdirektoratet lager hvert år en statistikk over hvor virke som blir tatt ut fra norske skoger, og tallene for 2019 viser at i landet som helhet er det tatt ut 11 millioner kubikkmeter, som betyr 4,8 milliarder i verdi for skogeierne.

Tallene viser også at 2019 ble et rekordår når det gjelder gjennomsnittlig tømmerpris. Året sett under ett var tømmerprisen i fjor på 430 kroner per kubikkmeter.

– Vi hadde veldig høy tømmerpris på slutten av 2018, og den høye prisen fortsatte inn i 2019, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli på Landbruksdirektoratet.

Imidlertid falt etterspørselen utover året, og det gjorde at gjennomsnittsprisen for året under ett ble noe redusert. Og det er fare for at dette vil fortsette.

–Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir, og mye tyder på at pristoppen er nådd for denne gangen, sier Solli.

Trøndelag

I Trøndelag gikk avvirkinga noe ned i 2019.

– Det var flere kampanjer i Trøndelag for å få skogeierne til å ta ut litt mer tømmer i årene før, og ut fra statistikken kan det se ut som de virket. Disse kampanjene er nå over, og da er det ikke utenkelig at det påvirket hugstkvantumet i 2019, sier Solli.

Men på grunn av høyere priser fikk skogeierne i Trøndelag likevel mer utbetalt. I fylket ble det i 2019 tatt ut 835.000 kubikkmeter, og det hadde en verdi på drøyt 330 millioner kroner for skogeieren.

Det er store forskjeller i mellom namdalskommunene på hvilke mengder tømmer som blir tatt ut. Den største skogkommunen i 2019 var Lierne, der det ble hugget 37.112 kubikkmeter skog. Høylandet følger tett etter, og der ble det i 2019 tatt ut 36.130 kubikkmeter.


Kubikk Verdi

Namsos 18.074 7,1mill

Namdalseid 33.204 13,4 mill

Lierne 37.112 14,7 mill

Namsskogan 2.831 1 mill

Grong 12.928 5,3 mill

Høylandet 36.130 15,4 mill

Overhalla 30.650 12,1 mill

Fosnes 4.893 1,8 mill

Flatanger 1.595 0,6 mill

Nærøy 1.101 0,4 mill

Dårlige forhold

Så langt i år har forholdene i skogen vært vanskelige. Mye regn, lite snø og lite tele.

– Det har så langt vært vanskelig å få tatt ut det vi hadde planlagt, sier skogbruksleder Ola Sigurd Grongstad i Allskog.

Det betyr at hugstmaskiner som egentlig nå skulle ha vært i sving nærmere kysten, er flyttet opp i Indre Namdal der det i det minste er litt mer snø.