Per Johan Dahl til minne

NAMDALSAVISA

En hedersmann har gått bort – en hedersmann i ordets rette forstand, men uten de store bragdene og de store ordene.