Får kapasitet på 1.900 gjester

Bygger hotell i Hestmarka

I løpet av sommeren åpner et nytt tilbud for landevegsfarende i Namsos. Nybygget får en grunnflate på i et 600 kvadratmeter og gjesterommene blir fordelt på seks etasjer.

NYTT HOTELL: Daglig leder Thomas Hestmo forteller at løpet av sommeren/ høsten åpner det nye hotellet til Namdal bilskade i Hestmarka med kapasitet til å ta imot 1.900 sesonggjester. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi rekker ikke å bli ferdig med bygginga nå til sommersesongen, men satser på storstilt åpning i god tid før vintersesongen står for døra, sier Thomas Hestmo, daglig leder ved Namdal bilskade.

Mange som har kjørt gjennom Hestmarka de siste dagene har lagt merke til at det har reist seg en stor stålkonstruksjon på parkeringsplassen foran Namdal bilskade.

Tredobler kapasiteten

Det nye bygget som vil stå ferdig til sommeren skal ha plass til 1.900 «hotellgjester». Hotellet får en grunnflate på 600 kvadratmeter, med lagring av hjul og dekk i seks etasjer.

– Vi skal ha inn fire moderne løftebukker, maskiner for vask av felger og dekk, og annet teknisk utstyr, slik at dette blir et komplett dekk- og hjulomleggingsverksted og ikke bare hotellplasser, sier Hestmo.

Her skal altså kundene komme til dekket bord.

Bak investeringa står eierne av Namdal bilskade, Otto Moe Holding AS og Bilsenteret Invest AS som eier 50 prosent hver. I dag har de tre bilforhandlerne Otto Moe, Bilsenteret og Motorpartner omkring 700 dekkhotellkunder til sammen. Kapasiteten er langt på veg fylt opp, slik at det ikke er plass til alle som ønsker det.

I løpet av sommeren skal alle hjulene som tilhører dagens hotellkunder flyttes over i det nye anlegget.

– Nesten en tredobling, det betyr at dere bygger med solid overkapasitet?

– Det er helt bevisst og jeg håper bare vi har tatt i nok, slik at vi faktisk har kapasitet til å ta imot nye kunder i noen år framover, sier han.

– Kan du si noe om investeringa?

– Vi kommer nok opp mot ti millioner kroner totalt. I tillegg skal vi også ansette en «hotellsjef» i full stilling når vi kommer i gang, sier Hestmo.

– Hvorfor satser dere så stort på dekkhotell?

– Jeg tror at flere og flere ønsker å ha et enklest mulig bilhold og vektlegger god service. Da er dekkhotell noe folk ser nytten av. I tillegg vet vi at det er økt etterspørsel etter slike tjenester, sier han

– Hva får gjestene på hotellet?

– Omlegging av hjul to ganger i året, riktig lagring av dekk under rette temperaturforhold. Vi vasker og kontrollerer dekk og felger når vi legger om, gir anbefalinger om slitasje og levetid, og kan selvsagt legge på nye dekk ved behov, sier Hestmo.

– Har hotellet fått et eget navn? Hestmarka Dekk Plaza eller noe slikt?

– Nei, ikke foreløpig, ler Hestmo.

– Men vi har sikret oss domenet namdaldekkhotell på nett, så får vi se om det blir noe mer, smiler han.

Nytt anlegg

Men det er ikke bare i Hestmarka i Namsos det satses.

På det nye industriområdet Kråmyra, som ligger lang fylkesveg 770 mellom Kolvereid og Rørvik vil det også skje ting i løpet av våren.

– Der skal vi i løpet av våren/forsommeren i gang med bygging av en ny bilskadeavdeling, forteller Hestmo.

– Hva ligger i det?

– Et komplett bilskadeanlegg som det vi har her i Hestmarka. Det vil si oppretting, lakkering, klargjøring av nye og brukte biler og bilpleie. I tillegg skal vi også ha Hertz bilutleie på det samme anlegget, sier han.

Hestmo sier at foreløpig er prosjektet på skissenivå. Det vil si at verken tegninger er ferdige eller eventuell entreprenør valgt ennå.

– Det vil si at jeg ikke har noe vi kan vise fram riktig ennå. Jeg kan heller ikke si så mye om investeringskostnader før vi har kommet litt lenger i prosessen, men uavhengig av det så er målet at vi skal åpne den nye avdelinga før jul, så prosjektet er godt undervegs, sier Hestmo.