Trøndelag Høyre sender tydelig signal til egen regjering om tingretten

I en resolusjon utarbeidet av Namsos Høyre og Ørland Høyre vil tingrettene i Namdalen og på Fosen bestå også i framtida hvis Trøndelag Høyre får viljen sin.

NÅDDE FRAM: Amund Lein er fornøyd med at fylkespartiet i Høyre støtter kampen for å bevare Namdal tingrett som egen rettskrest/-sted.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – For Høyre i Namsos og Ørland var det svært viktig at årsmøtet i Trøndelag Høyre ga en uforbeholden tilslutning til resolusjonen, sier nestleder i Namsos Høyre, Amund Lein.