Etterforsker dyrehold etter gårdsbesøk i Overhalla

Bonden fikk pålegg om å rydde opp sist sommer

I Mattilsynets lokaler jobber et team med å komme til bunns i dyretragedien i Overhalla, der bonden allerede i fjor sommer fikk beskjed om å rydde opp.

Fant døde dyr: To kalver ble funnet døde i fjøset Overhalla. Nå har Mattilsynet engasjert avløser for å gi resten av storfe-besetninga stell og fôr.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – I hovedsak er det to ansatte som er satt av til å jobbe med saken. De jobber videre med fakta og opplysninger og vurderer hva som skal skje videre, sier fungerende avdelingsleder Solveig Stølan i Mattilsynet Namdal til NA.