Joma Næringspark AS er vedtatt avviklet

Ikke behov for selskapet

Kommunestyret i Røyrvik har vedtatt at det delvis kommunalt eide aksjeselskapet Joma Næringspark AS skal avvikles.

OMRÅDET MÅ RYDDES: For 22 år siden ble Grong Gruber AS lagt ned. I forbindelse med at eierselskapet Joma Næringspark AS nå skal avvikles skal det legges en plan for opprydding på eiendommen. Blant annet er en stor del av bygningsmassen falleferdig, og må fjernes. 

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Vi gjorde et vedtak allerede før jul at næringsarbeidet i kommunen skulle underlegges rådmannen. I det lå det at Joma Næringspark AS skulle legges ned, forteller ordfører Hans Oskar Devik.

I disse dager er han i gang med innkalling til generalforsamling i Joma Næringspark AS som til nå har hatt ansvar for næringsutvikling i kommunen.

– Det er en prosess knyttet til nedleggelse av et selskap, og det er noe vi må følge, sier han.

Kommunen eier 85 prosent av aksjene, og de som representerer kommunen inn i generalforsamlinga må ha et mandat fra eieren. Det er kommunestyret.

– Kommunestyret kan ikke vedta å legge ned næringsparken. Formelt sett har kommunestyret foreslått for generalforsamlinga at parken skal legges ned, og at dagens styre blir erstattet med et avviklingsstyre. I det ligger det at formannskapet skal utnevnes som avviklingsstyre der opposisjonsleder Bertil Jønsson (AP) blir leder.

Koster penger

Det er flere grunnet til at kommunestyret nå går for avvikling av Joma Næringspark AS.

– En ting er det økonomiske. Det koster å ha en bedrift som dette gående. Ved å legge næringsarbeidet til rådmannen vil en del midler som har vært brukt til å drive firmaet brukes mer målrettet for å skape nye arbeidsplasser, sier Devik.

I tillegg har kommunen innledet et samarbeid med Lierne utvikling som har drevet omstillingsarbeid i Lierne i fem år.

– De har aldri vært bedre enn de er i dag, og har stor kompetanse på næringsarbeid. Vi vil benytte den kompetansen som de har opparbeidet til å styrke næringslivet i Røyrvik. I stedet for at vi eier et selskap som skal drive næringsutvikling for oss, så kjøper vi tjenesten av et selskap som er gode på denne typen arbeid.

Kommunen har også over tid sett at måten næringsarbeid drives på har endret seg.

– Det er gjort mye bra gjennom Joma Næringspark AS som ble opprettet etter at gruva la den drifta, men nå har tida kommet for å gjøre ting på en litt annen måte, sier han.

TRO PÅ VEGEN VIDERE: Ordfører Hans Oskar Devik i Røyrvik er sikker på at valget som er gjort med å avvikle Joma Næringspark AS og i stedet kjøpe tjenester hos Lierne utvikling vil vise seg å være et godt valg.  Foto: Stein Nervik


Kostbar opprydding

En av utfordringene med å legge ned Joma Næringspark AS er disponering av eiendelene som ligger i firmaet. Både de to næringsbyggene i Røyrvik sentrum som eies av datterselskapet Joma Eiendom AS og gruveområdet i Joma skal på en eller annen måte overføres til direkte kommunalt eierskap.

– Den største utfordringa er gruveområdet i Joma der Grong Gruber holdt til. Vi må avklare hvordan dette området skal overføres til kommunen på en skikkelig måte, sier Devik.

Der må det også gjøres en grundig ryddejobb for at området skal bli presentabelt hvis nye aktører skal inn. Det er blant annet mange bygninger på eiendommen som kanskje må rives.

– Vi må starte med å skaffe oss en oversikt over tilstanden på de byggene som står der, og så må vi legge en plan for hvordan vi skal få ryddet opp. For vi kan ikke ha det slik det står i dag, sier han.

Den planen vil være en blanding av kortsiktige tiltak som kan og må gjøres fort, og litt mer langsiktige tiltak.

Kan ikke kvitte seg med alt

– Opprydningsarbeidet vil koste ganske mye penger. Jeg skjønner at mange vil at vi skal rydde opp i løpet av sommeren som kommer, men det er ikke riktig så enkelt. Det kommer til å bli en stor jobb som må finansieres. Kanskje må kommunen ut og skaffe ekstern finansiering for noe av jobben.

Samtidig som hus skal bort så er det like viktig å se på hva de skal beholde på industriområdet.

– Vi vil ikke kvitte oss med alt av infrastruktur på eiendommen. Dette er et flott industriområde som er egnet til mye mer enn gruvedrift, og vi må avklare hvilke bygg som eventuelt skal tas vare på og kanskje oppgraderes noe, sier han.