Leder i Trøndelag bondelag etter dyretragedien i Overhalla

– Høy terskel for å ta kontakt med bønder som sliter

Leder Kari Åker i Trøndelag bondelag mener bøndene ikke må være redde for å ta kontakt med kolleger som sliter med gårdsdrifta.

FANT DØDE DYR: Mattilsynet har overtatt omsorgen for ei storfe-besetning i Overhalla, etter funn av døde dyr fredag.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Dette bør selvfølgelig ikke skje. Det er for dårlig årvåkenhet. Vi følger for lite med på våre kolleger når sånne ting hender, sier hun og tenker på dyretragedien som er under opprulling på et gårdsbruk i Overhalla.