NIL fotball og Namsos kommune i millionkrangel om kunstgressbane

5,9 millioner kroner. Det er beløpet NIL fotball krever i kompensasjon fra Namsos kommune for kunstgressbanen i Kleppen idrettspark. Kommunen nekter på sin side å betale mer enn 3,9 millioner kroner.

UENIGHET: I oktober i fjor bestemte Namsos kommune seg for å avslutte leieforholdet etter å ha leid kunstgressbanen i Kleppen av baneieier NIL fotball siden 2008. Dermed er de – ifølge den opprinnelige kontrakten – pliktig til å kompensere klubben for byggekostnadene av banen. Det er denne kompensasjonssummen NIL fotball og Namsos kommune nå krangler om. Formannskapet i Namsos orienteres om saken torsdag. FOTO: Line Fossland Blom 

Spillemidlene tilhører anlegget og ikke NIL fotball.

Ann Evy Duun, kommunalsjef for kultur og inkludering i Namsos
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsos kommune har i over 11 år leid kunstgressbanen av baneeier Namsos IL fotball, som bygde banen tilbake i 2008. I oktober i fjor bestemte kommunen seg for å avslutte leieforholdet. Dermed er de – ifølge den opprinnelige kontrakten – pliktig til å kompensere klubben for byggekostnadene av banen.