25 år med ungdomsråd i Lierne

I 25 år har ungdomsrådet i Lierne kommune nominert to medlemmer som har møte- og talerett i Lierne kommunestyret.

EGEN OPPLÆRING: Rådmann Karl Audun Fagerli (bak) stod for opplæringen av de nye ungdomsrepresentantene med møte- og talerett i Lierne kommunestyre i 2020. Fra venstre: Sofie Skogen og Agnar Høgsnes, videre vararepresentantene Vilde K. Aamo og Are Estil Brissach. Foto: Lierne kommune 

NAMDALSAVISA

LIERNE: Etter ny kommunelov fra 2019 er det pålagt med ungdomsråd i hver kommune.

– Dette har Lierne kommune hatt i over 25 år, altså lenge før det ble pålagt. I tillegg har to av disse ungdommene også møte- og talerett i kommunestyret, men uten stemmerett siden det krever at man nødvendigvis er innvalgt via kommunevalget, sier rådmann Karl Audun Fagerli.

Ifølge ham er det slett ikke vanlig i Kommune-Norge at kommunestyret gir ungdommer slik reell medvirkning.

– Ordførerne disse årene har også gitt ungdommene forslagsrett, og så langt har alle forslag som er fremmet fra ungdomsrepresentanten blitt enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det tyder på kvalitet og godt forarbeide fra ungdommene før møtene, sier Fagerli.

Lierne er målestokken

Årets representanter fra ungdomsrådet er Sofie Skogen og Agnar Høgsnes med vararepresentantene Vilde K. Aamo og Are Estil Brissach.

– Vi har stor innflytelse i kommunestyret, og politikerne er flinke til å høre på hva vi sier, sier Skogen som nå er inne i sitt tredje år som ungdomsrepresentant i kommunestyret.

Hun bruker høstens budsjettbehandling som eksempel.

– Ordfører Bente Estil er veldig dyktig til å høre på hva vi ungdommen har å si, og i forbindelse med budsjettet var hun innom ungdomsrådet.

I budsjettet var det foreslått blant annet kutt i skole.

– Det var vi sterkt imot. Bente tok dette med seg til formannskapet, og de reduserte kuttene og fant penger andre steder. Det er ting som dette som inspirerer oss til engasjement, sier Skogen som berømmer måten Lierne lar ungdommen komme til orde

– Det er Lierne som er målestokken som alle andre kommuner må strekke seg etter. Vi blir spurt og vi blir hørt, sier hun.