Deler på penger fra Havbruksfondet

Namsos og Nærøysund skal dele på framtidige inntekter fra Havbruksfondet for de områdene som ble omfattet av justering av kommunegrensa ved årsskiftet.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: I forbindelse med kommunesammenslåinga 1. januar i år, ble Lund en del av Namsos kommune. Det gjorde at kommunegrensa mot Nærøysund måtte justeres, noe som igjen medførte at oppdrettsanlegg som tidligere lå i Nærøysund nå ligger i Namsos kommune.