NIL Fotball, Namsos kommune og kunstgressbanen:

– Gjennom kommunens handlemåte blir det mindre penger igjen til idrett i Namsos kommune

  Foto: Steinar Flasnes

NAMDALSAVISA

NIL vil få understreke at denne saken ikke gjelder likebehandling mellom idrettslag, men kommunens krav om kjøp av en kunstgressbane med tilbehør. NIL bygde kunstgressbanen i Kleppen. Namsos kommune ville ikke ta kostnader og risiko med å bygge selv. Kommunen ønsket heller å leie bane fra NIL. Namsos kommune stilte imidlertid som vilkår for å leie banen at kommunen kunne kreve å kjøpe banen etter 10 års leie.


NIL fotball og Namsos kommune i millionkrangel om kunstgressbane

5,9 millioner kroner. Det er beløpet NIL fotball krever i kompensasjon fra Namsos kommune for kunstgressbanen i Kleppen idrettspark. Kommunen nekter på sin side å betale mer enn 3,9 millioner kroner.

  

– NIL Fotball kan ikke forvente å få kompensert spillemidlene

Rådgiver for idrett i Trøndelag Fylkeskommune, Gisle Løseth mener Namsos IL Fotball ikke uten videre kan forvente å få kompensert spillemidlene når Namsos kommune trekker seg ut av leiekontrakten.


Kommunen har krevd å få kjøpe banen. Partene er enige om verdien på banen. Problemet er at kommunen ikke vil betale verdien av banen. Kommunen mener de ikke skal betale for verdien av tilskuddet NIL fikk i form av spillemidler og de vil heller ikke overta deler av tilbehøret til banen selv om dette er naturlig tilbehør til slike baner.

Den som får et tilskudd for å bygge en bane blir eier av banen. «Spillemidlene tilhører anlegget og ikke NIL fotball» uttaler administrasjonen ved kommunalsjef Duun. Et anlegg kan ikke eie noe. Det er NIL som eier anlegget og selger til kommunen. Spillemidlene gis fra staten og ikke kommunen. Når spillemidlene er tildelt eies de ikke lengre av staten, men av den som mottar spillemidlene. At det er knyttet vilkår til spillemidler, må ikke forveksles med eierskapet. Det er heller ikke blitt anført av kommunens advokat. Hvor kommunalsjefen har dette i fra er ukjent for NIL.

Dersom Namsos kommune «er opptatt av å bruke offentlige ressurser på best mulig måte», slik kommunalsjef Duun uttaler, bør politikerne nå betale NIL det kommunen har forpliktet seg til gjennom avtalen fra 2008. Til nå har det blitt brukt store ressurser på å komme seg unna en avtalt forpliktelse, og NIL er påført store utgifter til nødvendig advokatbistand. Gjennom kommunens handlemåte blir det mindre penger igjen til idrett i Namsos kommune.

Det er positivt at kommunen setter fokus på likebehandling av idrettslag. Det har imidlertid ingen ting med denne saken å gjøre og må ikke blandes inn her. Likebehandling av idrettslag knyttes til bruken av anlegg kommunen selv eier og til ulike former for støtte til tiltak. Denne saken gjelder imidlertid kommunens krav om å kjøpe noe NIL eier. Kommunen må da betale verdien av det de får tilført. Det skulle da bare mangle.