Banksjef lover bedre vilkår til bedrifter som tar klima og bærekraft på alvor

Seks namdalske bedrifter skal lede an i det grønne skiftet. Nå skal det også lønne seg å ha et bevisst forhold til klima og bærekraft.

BANER VEG FOR GRØNT SKIFTE: Klimapartnerne som signerte avtale på Skogmo industripark. Øverst fra venstre: Jon Svenningsen (leder Klimapartner Trøndelag), Arne Magne Galguften (daglig leder GL-bygg), Ragnar Sæternes (FOU-koordinator Sinkaberg Hansen) og Johan Saugestad (økonomisjef Overhalla Hus). Foran: Jon Håvard Solum (banksjef Grong Sparebank) og Trude Beate Parnas (fabrikksjef Pharmaq AS).  Foto: Runar Moen

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Klimapartnere Trøndelag er et partnerskap for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling, der målet er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.