Lierne er avhengig av svensker for å dekke behovet for arbeidskraft

På landsbasis var 2,4 prosent av arbeidsstokken arbeidsledige i januar. I Lierne er bare 0,6 prosent uten arbeid.

LAV LEDIGHET: Alle kommunene i Namdalen ligger på eller under landsgjennomsnittet for arbeidsledighet 

Anbefaler støtte: UTFORDRING: – Det er utfordrende å ha få arbeidsledige også, sier Karl Audun Fagerli, rådmann i Lierne.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Det er klart det er bra for kommunen at det er få arbeidsledige. Men så ekstremt lav arbeidsledighet fører også med seg sine egne utfordringer, sier rådmann Karl Audun Fagerli.

Det betyr at næringslivet ikke har en pool av arbeidstakere som kan hentes inn i ved behov, og det er vanskelig å finne en vikar for ei kort eller lang stund.

– Dette er selvfølgelig uheldig for næringslivet, og litt bekymringsfullt med tanke på at mange av bedriftene i Lierne har konkrete planer om ekspansjon, sier Fagerli.

Lavt sykefravær

Grong med sine 2,3 prosent arbeidsledige og Røyrvik med 2,4 prosent har høyest arbeidsledighet i Namdalen. Men det viser seg vanskelig å få arbeidskraft derfra.

– Pendleravstanden til Grong og til Røyrvik er i utgangspunktet litt for lang slik at det er få som pendler til Lierne fra nabokommunene våre, sier Fagerli.

Det som berger både kommunal sektor og privat næringsliv er nærheten til Sverige og veldig lavt sykefravær.

– Det kommunale sykefraværet i Lierne var i fjor på 5,25 prosent. Det er lavt, og gjør at vi ikke har så veldig store behov for vikarer. Jeg har inntrykk av at sykefraværet i det private næringslivet er tilsvarende lavt.

Samtidig fylles ledige stillinger opp med egne ferdigutdannede ungdommer og arbeidstakere fra Sverige.

– I Nordli ligger vi heldigvis nært Gäddede og nært Hotagen og Valsjøbyen i Sørli. Det gjør at vi har en stor del svenske arbeidstakere i kommunen. Vi er også heldige med at ungdom fra Lierne er spesielt "heimkjære". De vil veldig gjerne flytte heim når utdannelsen er ferdig, sier Fagerli.

PRAT PÅ FLERE SPRÅK: I barnehagen som Sørlibygg AS nå er i gang med å sette opp snakkes det svensk, norsk og engelsk. For det er ikke nok libygg til å dekke behovet for snekkere. Fra venstre: Terje Homo, Daniel Messelt, Tobias Lindmann, Ben Macmillan (New Zealand), Kalle Juliussen og Mattias Lindholm. 

 

Viktige arbeidstakere

For Sørlibygg AS er de svenske arbeiderne veldig viktig.

– Vi har opp gjennom årene rekruttert mange ungdommer fra Lierne som har gått byggfag og som har fått lærlingplass hos oss, forteller Terje Homo.

Disse har i stor utstrekning valgt å fortsette i bedriften etter lærlingperioden er over.

– Det er et godt tilskudd, men i tillegg har vi mange av våre 16 ansatte fra Sverige og vi har faktisk også en fra New Zealand, forteller Homo.

Han er i full sving med å sette opp ny kommunal barnehage i Sandvika i lag med karen fra New Zealand og fire svensker.

– Uten denne gjengen hadde vi hatt ei utfordring, forteller Homo.

Anbefaler støtte: UTFORDRING: – Det er utfordrende å ha få arbeidsledige også, sier Karl Audun Fagerli, rådmann i Lierne.  Foto: BJØRN TORE NESS

 

Lav arbeidsledighet

Det er ikke bare i Lierne arbeidsledigheten er lav. Alle kommunene i Namdal er under eller på landsgjennomsnittet på 2,4 prosent, og de fleste kommunene er i tillegg under gjennomsnittet for Trøndelag som er 2,1 prosent. Og når Trøndelag er det fylket med lavest arbeidsledighet i hele landet betyr det at næringslivet går godt i regionen.

Det som kanskje overrasker litt med tallene fra Nav er at oppdrettskommunene Flatanger (2,2 prosent) og Nærøysund (2,1 prosent) har flere arbeidsledige enn innlandskommunene Høylandet (1,1 prosent) og Namsskogan (1,7 prosent).

Kystkommunen som har minst arbeidsledighet er Leka der 1,4 prosent av arbeidsstokken var ledige i januar.

Det som imidlertid er bekymringsfullt er den store gruppa med uføretrygdede. Totalt er 10,9 prosent av befolkninga mellom 18 og 67 år i fylket uføretrygdet, og det betyr at ved utgangen av 2019 sto 32.311 potensielle arbeidstakere utenfor arbeidslivet. Det er 1.201 flere enn året før, og tilsvarer en økning på 3,9 prosent.