Sjekk jaktforskriftene

Utdaterte jaktforskrifter

Fylkeskommunen har sendt brev til alle kommunene i Trøndelag og bedt dem sjekke om de forskriftene som regulerer jakt er oppdatert. Eller om de i det hele tatt finnes.

MÅ HA EN FORSKRIFT: For at kommunene skal ha lov til å tildele jakt på hjortevilt og bever, må kommunen ha en forskrift som sier at det er greit. Det er det ikke alle kommuner som har. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Trøndelag fylkeskommune som regional viltmyndighet ønsker at kommunene skal sjekke sine lokale forskrifter som åpner for jakt på elg, hjort, rådyr og bever.