Statsetater samarbeider om tilsyn på kysten

Oppdrettsanlegg langs kysten må regne med uanmeldte besøk i 2020 når flere statsetater jobber sammen om å løse tilsynsoppgaver.

UTVIDER SAMARBEIDET: Personale fra KV Njord sammen med representanter fra Politiet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn og Mattilsynet i Trøndelag, Møre og Romsdal.   Foto: Privat

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Fiskerioppsyn og beredskap er av de viktigste oppgavene til den indre kystvakta. I tillegg kommer kystoppsyn, overvåking og støtte til Politi, Tollvesen og sivile tilsynsetater som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Skatteetaten og Statens Naturoppsyn.