Overhalla-bonden har fått flere påpakninger fra Mattilsynet tidligere

Ba ham overveie om han ville fortsette med dyr

«Mattilsynet vil råde deg til å tenke nøye gjennom om du skal fortsette med storfeholdet. Mattilsynet vil benytte opptrappende virkemidler dersom du ikke denne gangen retter deg etter vedtakene som blir fattet».

UVISS SKJEBNE FOR DYRA: Før helga fattet Mattilsynet vedtak om at husdyrholdet på gården skal avvikles. Mattilsynet skal fortsatt ha omsorg for buskapen inntil det blir avgjort om dyra skal avlives, selges eller eventuelt omplasseres.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Denne advarselen kom fram i tilsynsrapporten datert 5. juli i fjor, da Mattilsynet var på inspeksjon i fjøset hos Overhalla-bonden som nå har fått beskjed om å avvikle husdyrholdet. Rapporten er basert på observasjoner de har gjort under et tilsyn hos gårdbrukeren 3. juli, da et hastevedtak ble fattet. I tillegg ble det utstedt tre varsler om vedtak.