Kommunen vil kjøpe tomt for 8,8 mill.

– Dette arealet har en beliggenhet som gir muligheter innenfor skole, barnehage og idrettsformål

Rådmann Inge Ryan foreslår at Namsos kommune kjøper et areal på 16 dekar i Kleppen. Samlet kjøpesum blir innenfor ei ramme på 8,8 millioner kroner.

ENIGHET: Namsos kommune er blitt enig med grunneier Ivar A. Sellæg Asbøll om kjøp av denne tomta i Kleppen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommunen har over tid hatt dialog med grunneier Ivar A. Sellæg Asbøll om mulig kjøp av et areal på cirka 16 dekar som ligger like ved Namsoshallen og Høknes barneskole.