Vil ha spleiselag til piano i sykehuskapellet

– I sårbare situasjoner i livet kan musikk bli en trøst

Diakon Astrid Bergslid sukker. Sykehuskapellets gamle orgel har en lyd som ikke egner seg til begravelser.

Spleiselag: Astrid Bergslid, diakon Sykehuset Namsos, vil bytte ut det gamle orgelet i sykehuskapellet med et nytt piano. Hun håper et spleiselag kan bidra til ny vellyd i kapellet.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nå ber hun lokalsamfunnet om hjelp til å finansiere et nytt instrument, og bytte ut orgelet med et piano.