Eva Falstad Flått til minne

NAMDALSAVISA

Madam Mayers kjerneverdier: Inspirasjon, raushet og mot. Disse ordene beskriver deg, Eva veldig godt også. I tillegg hadde du et nydelig vesen. Du fikk alle til å føle seg spesielle i ditt nærvær. Vi var heldige som fikk bli med på starten i Madam Mayer i 2017, med deg som styreleder. Du var riktig person på riktig plass. Dette ble starten på vennskap og godt nettverk, med inspirerende og motiverende foredrag og kurs. Med din energi, utstråling og smittende latter, har vi alle trivdes godt. For et opplegg du satte i gang! Vi skal etter beste evne føre dette videre.