Stram økonomi og innsparingstiltak i Helse Nord-Trøndelag på 140 millioner i 2020 og 2021 til tross

Klinikkledere fikk to mill. for å slutte

Sykehusdirektør Tor Åm har innvilget sluttpakker på til sammen 21 månedslønner til to tidligere klinikkledere. Samlet kompensasjon utgjorde i overkant av  to millioner kroner.

Kjetil Mjøsund (til venstre), Stein Erik Breivikås (øverst), Therese Engan Troset, Klas Erik Hagstrøm og Tore Andersen.  Foto: Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

LEVANGER/NAMSOS: Siden Åm ble helsetopp i Nord-Trøndelag i oktober i fjor, har fem personer med tidligere lederfunksjoner i helseforetaket sagt opp eller gått over i andre stillinger – med ulike begrunnelser.