Fv. 17/720 åpner snart for trafikk

Vegene i prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm åpner for trafikk i slutten av uke 11 eller begynnelsen av uke 12.

Åpner snart: Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen sier at Beitstadsundbrua vil åpne nå, men at bompengene blir krevd inn senere når den er helt ferdig.   Foto: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NAMDALSAVISA

BEITSTAD: Det melder Trøndelag fylkeskommune.

– Nå er det kun mindre arbeider som står igjen på Beitstadsundbrua. De øvrige delene av prosjektet er ferdig, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektet består til sammen av cirka 14,5 kilometer med ny veg, hvorav 8,5 kilometer ny fylkesveg 17 fra Østvik til Sprova på sør- og vestsida av Hjellbotn, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og 6 kilometer ny fv. 720 fra Strømnes til Malm sentrum.

Bedre trafikksikkerhet

Dagens fv. 17 og fv. 720 er svingete og har lav standard. De nye vegene får moderne standard med fartsgrense på 80 kilometer i timen. Ny fv. 720 vil gi en betydelig kortere reisestrekning for reiser mellom Fosen og Steinkjer, inkludert tettstedene Malm og Follafoss.

– De nye vegene øker trafikksikkerheten, forkorter reisetider og bedrer fremkommeligheten vesentlig. Spesielt gunstig er det også at vi nå får lagt hovedvegen mellom Steinkjer og Namsos utenom tettstedet Vellamelen, sier Brønstad.

Nedsatt hastighet på Beitstadsundbrua

Beitstadsundbrua vil mangle membran og asfalt når vegen åpner fordi dette ikke kan legges vinterstid. Fartsgrensa på brua vil derfor være 50 kilometer i timen i tida framover.

– Vi vil starte arbeidet med å legge membran og asfalt på brua i slutten av april i år. Arbeidet vil ta ca. fire uker. Mens arbeidet pågår er vi nødt til å stenge brua. Omkjøring vil i denne perioden bli langs dagens fv. 17, sier Brønstad i meldinga.

Bompenger til våren

Innkreving av bompenger vil starte opp i etterkant av at Beitstadsundbrua har blitt asfaltert.

Den offisielle vegåpninga vil også finne sted utpå vårparten etter at brua er helt ferdigstilt og anlegget kan åpnes permanent.

Endelig dato for når vegene åpner blir kunngjort tidlig i uke 11.