Regjeringa: Namdal tingrett består

Får regjeringa det som den vil, blir ikke Namdal tingrett i Namsos lagt ned.
NAMDALSAVISA

OSLO: Det er klart etter at justisminister Monica Mælands pressekonferanse om domstolsstrukturen mandag.

- Folk skal ha tilgang til domstoler over hele landet. For lokalsamfunnene er det også viktig med kompetansearbeidsplassene bidrar med selv, og genererer rundt om i lokalsamfunnene, sier Mæland.

Alle domstolene i Trøndelag blir organisert i én tingrett, Trøndelag Tingrett - med rettssteder i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim.

Den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen foreslo i høst å redusere antall tingretter fra 60 til 22 ved å gjennomføre en rekke sammenslåinger.

Justisdepartementet kommer isteden med et alternativ forslag.

Forslaget går ut på en struktur der alle rettsstedene opprettholdes, og i praksis styrkes, mens rettskretsene, altså domstolenes geografiske virkeområde, blir slått sammen.

NA var mandag i kontakt med ansatte ved Namdal tingrett.

De var ikke orientert om regjeringas forslag, og ønsket ikke å uttale seg foreløpig.


Trøndelag Høyre sender tydelig signal til egen regjering om tingretten

I en resolusjon utarbeidet av Namsos Høyre og Ørland Høyre vil tingrettene i Namdalen og på Fosen bestå også i framtida hvis Trøndelag Høyre får viljen sin.

 

Domstoladministrasjonen sterkt uenig i Senterparti-kommentar

– Helt feil å si at vi ønsker å holde digitaliseringa borte fra domstolene

Domstoladministrasjonen kjenner seg ikke igjen i påstandene fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) om utfrysninger blant Namdal tingrett og andre små domstoler.

Stortingspolitiker på besøk i nedleggingstruede Namdal tingrett

– Viktig med nærhet

Medlem av justiskomiteen er kritisk til ei eventuell nedleggelse av Namdal tingrett.