Arne Halmøy til minne

NAMDALSAVISA

Så er vandringsstaven lagt ned for en hedersmann av sjeldne dimensjoner. Onkel Arne var en mann med et lunt sinnelag og et forbilde på så mange måter. Han vokste opp på Halmøya i Flatanger kommune. Her tok han sammen med sin bror Olav over gården etter at faren døde brått. Etter mange år som bonde på Halmøya ble det jobb på fastlandet. Samfunnsutviklingen hadde gjort landbruk på øyene mer utfordrende enn tidligere. På fastlandet kunne kompetansen han hadde skaffet seg tidligere utnyttes i resten av sin yrkesaktive karriere. Den nye jobben innebar mange gode møter med bønder rundt om i Flatanger og Namdalseid gjennom årene, og på grunn av at han var den han var, ble han oftest bedt inn på kaffe før han dro videre til neste oppdrag. Han nøt stor tillit også i kommunens regi som medlem i utallige råd og utvalg.