Har sagt opp avtale med ordføreren

Zephyr AS har sagt opp grunneieravtalen de hadde med ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger om leie av grunn til vindkraftutbygging.

Ordfører: Olav Jørgen Bjørkås. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Vi ønsker å si opp (terminere) grunneieravtalen som ble inngått mellom Zephyr og deg i 2007, skriver Zephyr AS i et brev til Olav Jørgen Bjørkås.

Avtalen var inngått på bakgrunn av at eiendommen til Bjørkås lå innenfor området det var søkt om, og senere gitt konsesjon til for utbygging av vindkraft på Innvordfjellet.

Videre uttrykker Zephyr i brevet at de ikke lenger har behov for området som Bjørkås eier.

– Det har blitt klart for oss at de begrensede arealet du eier innenfor det konsesjonsgitte planområdet, ikke egner seg verken for vindturbiner eller infrastruktur i forbindelse med vindparken, heter det i brevet til Bjørkås.


Rådmannen i Flatanger kommune står fast på vindkraftvedtak

Vil gi forlenget frist på Innvordfjellet

Rådmannen i Flatanger anbefaler å gi Zephyr frist til 31. desember 2023 med å sette i drift vindkraftverk på Innvordfjellet.

 

Zephyr konkluderer med at avtalen er terminert fra 24. februar.

– Som en konsekvens av dette vil du ikke lenger motta årlig leiebeløp, heter det i oppsigelsen fra Zephyr.

Som videre skriver at de vil varsle NVE, Flatanger kommune og andre grunneiere om at i forbindelse med utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) vil eiendommen til Bjørkås i sin helhet falle utenfor planområdet.

Selv om Zephyr skriftlig avstår området, gjelder fortsatt grensene for konsjonesområdet som er fastsatt av NVE. Dermed blir det opp til kommunestyret å vurdere ordførerens habilitet i framtidig saksbehandling som angår Innvordfjellet.