Namsskogan rigger seg for framtida

Må tenke nytt for å overleve

Politikerne og de tillitsvalgte i Namsskogan har forståelsen av at ting må gjøres på en annen måte for at kommunen skal komme i havn økonomisk.

STARTET INTERNT: Namsskogan kommune har startet en omstillingsprosess. Til nå har de forankret prosessen internt hos politikere og ansatte. Nå er tiden kommet for å involvere resten av kommunen. Fra venstre: Stig Holmvik (FO), Terje Eileretsen (fagforbundet), Bjørn Idar Stuenes (Sykepleierforbundet, Gudbjørn Raaen (Utdanningsforbundet), rådmann  Mildrid Hendbukt-Søbstad. ordfører Stian BRekkvassmo og Marthe Alsgård Bekkevold (Hoverdverneombud). 

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Kommunestyret har vedtatt av vi skal gå i gang med en omstillingsprosess i Namsskogan. Kommunen blir stadig tilført nye oppgaver og nye utgifter uten at overføringene øker i samme grad. Det betyr at vi får mindre og mindre penger for å utføre de tjenestene vi skal, sier ordfører Stian Brekkvassmo.