Ønsker å gjøre Fingalshula tilgjengelig for folk

Setter Riksantikvaren på saken

– Dette viser at fylket ser hvor viktig hula er, og at den bør vies større oppmerksomhet, sier Eiden (H) etter saken om Fingalshula ble tatt opp i Fylkestinget.

VIL ÅPNE: Fylkespolitiker Pål Sæther Eiden vil gjøre Fingalshula tilgjengelig.   Foto: Foto: Terje Norsted

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I forrige uke ble Fylkestinget avholdt i Steinkjer. Der stilte Pål Sæther Eiden (H) spørsmål om hvordan Fylkesordføreren vurderer Fingalshulas posisjon som kulturminne, og hvordan Trøndelag fylkeskommune kan ta ansvar for at hula kan åpnes.