Nye foretak i Namdalen

NYTT SELSKAP: Benjamin Grimm (til venstre) og Kumudu Strømhylden driver allerede selskapet Delicatessen AS. Nå har de også startet Kafedrift Namsos AS.FOTO: PÅL MORTEN SKARET 

NAMDALSAVISA

NAMSOS

ELLIPSE AS