Ny retningslinjer fører til avlysning og innskjerpinger på kulturarrangement

Avlyser Vamp-konsert etter ny risikovurdering

Namsos kommune innfører strengere tiltak ved kulturarrangement for å senke smittefaren. Nå rammes både kulturhuset og kinoen.

KONSERTSTOPP: Konserten med Vamp i Kulturhuset i Namsos er avlyst etter en ny vurdering fra kommunelegen. Det samme kan skje med flere arrangement framover. – Det ser ut som at man må forvente at ting blir avlyst og utsatt fram mot påska, sier rådmann Inge Ryan, som her er sammen med kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling Sigrid Angen (midten) og kommunalsjef for kultur og inkludering, Ann Evy Duun.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den utsolgte konserten med bandet Vamp i Kulturhuset i Namsos onsdag kveld er avlyst. Etter å ha gjennomført en ny risikovurdering av arrangementet har man funnet en forhøyet risiko for smittespredning.

– Arrangement er noe som det er mye diskusjon rundt. Kommunelegen har nå fattet et vedtak om at konserten med Vamp blir avlyst, sier Inge Ryan, rådmann i Namsos kommune.

Dette skjer etter at Folkehelseinstituttet har kommet med nye retningslinjer også for arrangement med 100 til 500 publikummere.


Vurderer å korona-permittere ansatte

Frykten for koronasmitte har ført til kundeflukt i frisørsalongen. Derfor vurderer driver Kristin Holberg Ingvaldsen å permittere ansatte allerede fra fredag.

– Har begynt å komme avbestillinger

Avbestillingene strømmer inn på grunn av koronaviruset. Men det er ingen krise for drifta ennå, fastslår Rune Fortunato ved Tinos hotell og restaurant.


For konserten i Namsos var det flere kriterier som gjorde at kommunelegen ikke fant det forsvarlig å gjennomføre den. Den foregår innendørs, folk sitter tett, det er folk som kan være i en risikogruppe og det skulle serveres mat og drikke.

– Vi kunne sette kryss på alle kriteriene for å avlyse arrangement unntatt om det ville komme folk fra et annet land. Så for å redusere smittefaren så mye som mulig ble dette vedtaket fattet, sier Ryan.

Kommunen vil avklare om konserten kan gjennomføres på et senere tidspunkt, og vil kontakte folk som har kjøpt billett per e-post når det foreligger ytterligere informasjon.

– Hvordan blir det med andre arrangement framover?

– Noen kommende arrangementer kan bli flyttet, men det kommer vi tilbake til. Men det ser ut som at man må forvente at ting blir avlyst og utsatt fram mot påska, sier Ryan.


Håvard lever av arrangement og konserter – nå frykter han levebrødet går i vasken

Håvard Nordhøy i Trønderlyd frykter at han på lengre sikt er nødt til å finne seg en annen jobb. Bare til våren og sommeren spøker det for godt over 20 store konserter, som følge av koronaviruset.

Russecampen i Namsos står i fare: – Vi er lei oss, men kan ikke bare tenke på oss selv

Namsosrussen har lenge planlagt byens første russecamp. Nå ser russepresident Maren Emilie Lein mørkt på å få gjennomført campen.


Reduserer kinotilbudet

Alle arrangement framover med 100 til 500 publikummere må sende inn et skjema til kommunen for å få tatt en vurdering om de får avholde arrangementet.

– Vi vurderer hvert arrangement og foretar en konkret risikovurdering, sier Sigrid Angen, kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling.

På Namsos kino vil det fortsatt være åpent, men med redusert kapasitet.

– På kinoen blir det redusert kapasitet i salene og setenummereringa fjernes, sånn at folk kan sitte spredt, sier Ann Evy Duun, kommunalsjef for kultur og inkludering.

Det blir også satt ut utstyr som sikrer god håndhygiene på kinoen.

Skoler, barnehager og kulturskolen holder åpent som vanlig, men det er et stort fokus på forebyggende tiltak også der.

– Vi prøver å følge nasjonale råd, men det har ikke kommer råd om å stenge skoler, som er et drastisk tiltak, sier Ryan.


Flyktningerennet: – Forberedt på å måtte avlyse

Nå spøker det for 70-årsjubileumet til Flyktningerennet. Styreleder Karl Audun Fagerli sier de er forberedt på å måtte avlyse rennet på grunn av koronaviruset.


TILTAK: Det blir holdt krisemøter i Namsos kommune om korona-situasjonen både onsdag og torsdag. Under møtene skal det avklares hvilke tiltak kommunen skal foreta seg framover.  Foto: Bjørn Tore Ness

– Ingen krise

I dag og i morgen holdes det møter med kriseledelsen i kommunen for å finne ut hvordan man håndterer situasjonen videre.

– Vi går inn i en ny fase nå hvor vi må jobbe mer «hands on» med situasjonen, sier Ryan.

Namsosordfører Arnhild Holstad har følgende å si om situasjonen:

– Nå skal vi først og fremst få samla inn informasjon og bli enige om vegen videre. Vi forstår at dette vokser såpass at der tid for å sette seg ned. Vi må ta forholdsregler, men det handler om hva vi skal gjøre, sier ordfører Arnhild Holstad.

Det påpekes at tiltakene som nå iverksettes gjøres i et forebyggingsperspektiv.

– Det er ikke en krise i Namsos, dette er kun forebyggende. Det er ingen som er smitta, men vi ser at smittet sprer seg rundt oss. Derfor må vi prøve å begrense smitten så mye som mulig. Dette er en solidaritetsaksjon og vi må ta vare på hverandre og de som er mer utsatt hvis de blir smittet, sier Ryan.

– Alle må stå i lag og ta sitt ansvar. Alle bør ta forholdsregler for å unngå smitte, sier Duun.

– Målet er å prøve å utsette og unngå en smitteeksplosjon, sier Angen.

Hvilke ytterligere tiltak som blir iverksatt framover er fortsatt uklart, men målet er å ha så vanlig drift som mulig.

– Innbyggertorget og biblioteket har vi ingen planer om å stenge. Det er ingen planer om å stenge hele samfunnet, sier Ryan.