Fortsatt like ivrig etter 52 år i tømmerskogen

Det å høre ei motorsag i et hogstfelt er sjeldent. Enda mer sjeldent er det når han som holder saga har hatt tømmerhugging som jobb i 52 år.

TRIVES I TØMMERSKOGEN: Aage Øiaas (til høyre) er glad for at det fremdeles finnes skogeiere som Kjell Aspnes – som vil ha tatt ut tømmer på gamlemåten med motorsag og traktor. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Ikke langt fra parkeringsplassen som er utgangspunkt for skiløypene fra Svalia i Overhalla, høres lyden av ei motorsag. I og for seg er ikke det noen sensasjon. Det er mange som fra tid til annen henter fram motorsaga fra uthuset for å kappe litt ved. Noen skogeiere er det også som fremdeles hugger tømmer i egen skog. Men det er ikke så mange som fremdeles er ansatt som tømmerhugger. Det er Aage Øiaas fra Overhalla. Han nærmer seg 70 år, men jobber fremdeles full dag i tømmerskogen.