Rådmannen ber om fullmakt til å kjøpe bygård i Namsos

Rådmannen legger 85 millioner i potten for å få kloa i Forsikringsgården

Namsos kommune ber politikerne om fullmakt til å legge inntil 85 millioner kroner på bordet for å kjøpe og pusse opp Abel Meyers gate 10 i Namsos sentrum.

NYTT KOMMUNEHUS: Rådmannen anbefaler kommunestyret å sette av 85 millioner kroner til å kjøpe Forsikringsgården AS - Abel Meyers gate 10. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Økonomisk er det lønnsomt å eie framfor å leie for de byggene kommunen har behov for over tid, heter det i innstillinga fra rådmannen. Der anbefales det å kjøpe gården som ligger vis-a vis samfunnshuset.